TERMA DAN SYARAT

Oleh Admin | Info | 15 Dec, 2018

TERMA DAN SYARAT

JarumTerbang.com merupakan platform yang menyediakan pelbagai ilmu berkaitan dalam bidang jahitan, kami membantu anda yang ingin mempelajari ilmu jahitan pada bila-bila masa dan di mana sahaja anda berada.

Dengan akses menggunakan laman JarumTerbang.com ini, anda mengesahkan bahawa anda telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Syarat Perkhidmatan ini.

Adalah bertanggungjawab untuk sentiasa melihat laman ini sama ada terdapat perubahan pada Syarat Perkhidmatan ini. Kami berhak (mengikut budi bicara kami sendiri) untuk menukar, mengubahsuai, menambah atau memadam bahagian Syarat Perkhidmatan ini pada bila-bila masa tanpa notis. Semua perubahan kepada Syarat Perkhidmatan di halaman ini akan dimasukkan ke dalam bahagian ini.

1. Butiran Peribadi
  Pengguna bersetuju untuk memberikan maklumat tertentu seperti di dalam JarumTerbang.com & maklumat tersebut boleh digunakan serta dikongsikan dengan pelanggan / syarikat seperti dan bila diperlukan. Dengan menerima perjanjian ini, pengguna juga mengesahkan bahawa semua butiran yang telah dimasukkan olehnya adalah benar dalam semua aspek. Kami berhak membuat tindakan sekiranya anda memasukkan maklumat yang palsu.
2. E-mel
  Apabila berjaya mendaftar dan di JarumTerbang.com , pelbagai jenis e-mel bermaklumat akan diberikan oleh JarumTerbang bertujuan untuk memberi tahu dan menjaga KEISTIMEWAAN PELANGGAN.
3. Penamatan Langganan
  Syarat Perkhidmatan ini akan terus digunakan untuk anda sehingga ditamatkan oleh anda. Sekiranya pelanggan mahu menamatkan kontrak langganan, pelanggan boleh maklumkan kepada bahagian Khidmat Pelanggan Jarum Terbang di email cs@jarumterbang.com

 

Kongsikan Video Ini

Facebook Twitter Google Email

0 comments

Tinggalkan Komen Anda

Sila daftar atau log masuk untuk komen
X
—>